Kalendarz imprez 28
Biznes Liga Żeglarska
Jesienna edycja już od 27 sierpnia. Finał 8 października.

Wystartuj w żeglarskiej rywalizacji biznesowej z potencjalnymi partnerami lub najlepszymi pracownikami. Liczy się zabawa, współpraca zespołowa i motywacja do zdobycia tytułu Mistrza Biznes Ligi Żeglarskiej!

Format

Biznes Liga Żeglarska daje możliwość uczestnictwa w wysokiej klasy, profesjonalnych wyścigach regatowych pomiędzy reprezentantami rozmaitych biznesów, prowadzonych pod okiem czołówki polskich żeglarzy sportowych.

Załogi, poza praktyczną możliwością doskonalenia swoich umiejętności, rywalizują w widowiskowej formule wyścigów przy sopockim molo, które jest najbardziej dogodnym miejscem do kibicowania takim zmaganiom w Polsce. Każdy uczestnik może nauczyć się strategii walki z przeciwnikiem, trymowania żagli oraz technik prowadzenia jachtu. Projekt jest skierowany do biznesu – jako narzędzie do aktywizowania własnych pracowników oraz budowania atmosfery pracy zespołowej. Cykliczne regaty prowadzone są na jednakowych, wyczynowych jachtach sportowych Delphia 24 OneDesign. Wyścigi odbywają się w odstępach dwutygodniowych. Zespoły składają się z 4-6 osób – jako załogi firmowe. Czas spędzony na wodzie w oprawie prawdziwych wyścigów sportowych gwarantuje ogrom zdrowych emocji.

Pakiety

Opieka trenerska uczestników Pucharu Ameryki, mistrzów świata w formule match racing, wielokrotnych olimpijczyków oraz flota identycznych, wymagających jachtów są gwarantami wyzwania obliczonego na maksimum efektu.

 • Pakiet podstawowy
  • wpisowe i start w czterech jednodniowych regatach (wg terminarza) w godzinach między 9:00 a 16:00 wraz z porannym szkoleniem teoretycznym
  • zabezpieczenie komisji sędziowskiej, boje regatowe, zabezpieczenie trasy
  • jacht wraz z serwisem technicznym na każde regaty
  • jeden dzień treningowy - wykład i sesja Q&A ~ 2h, trening na wodzie z instruktorem ~ 3h
  • możliwość przekazania oferty firmy wszystkim uczestnikom podczas spotkań (ulotki itp.)
  • nieformalne spotkanie uczestników po wyścigach poczęstunek po każdych regatach
  • Sailors Party wieczorna impreza z rozdaniem nagród w finałowym dniu Ligi
  • koszulki teamowe dla uczestników regat

  ​Cena: 9 000 PLN netto / team

 • Dedykowany instruktor / członek załogi
  • możliwość skorzystania z pomocy profesjonalnego zawodnika podczas wszystkich regat i treningów
  • zaangażowanie profesjonalnego zawodnika po stronie organizatora Ligi

  ​Cena: 200 PLN netto / dzień / team

 • Pakiet indywidualny

  Masz problem z zebraniem załogi? Pomożemy w stworzeniu żeglarskiego syndykatu oraz załogi. Istnieje możliwość wykupienia uczestnictwa indywidualnego. Pakiet indywidualny zawiera wszystkie świadczenia pakiety podstawowego dla jednej osoby. 

  Cena: 2 500 PLN netto / os.

Team leader
Sternik
Załoga
Nazwa zespołu

Regulamin

 • Cel Regat

  Celem cyklu regatowego jest wyłonienie Mistrza Biznes Ligi Żeglarskiej, a także promocja przedsiębiorstw i zespołów firmowych uczestniczących w rywalizacji, umożliwienie budowania relacji biznesowych, wzrost poziomu umiejętności żeglarskich i integracja uczestników oraz dobra zabawa w niebanalnym formacie. 

 • Organizator Ligi

  Organizatorem regat jest GSC Yachting Sp. z o.o.
  Partnerem edycji BLŻ Jesień 2016 jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna.

  Osobami odpowiedzialnymi z ramienia organizatora są:
  Magdalena Czajkowska +48 506 073 070
  Rafał Sawicki +48 602 470 395
  Paweł Górski +48 609 033 309
  Email:
  info@gscyachting.com

  Strona internetowa: www.gscyachting.com, www.biznesligazeglarska.pl 

 • Termin i miejsce regat

  Jesienna edycja 2016:

  • ​​27 i 28 sierpnia 2016
  • 10 i 11 września 2016
  • 24 września 2016

  • 08 października 2016 

  Rywalizacja odbywa się w ProMarinie Sopot.

 • Warunki uczestnictwa
  • Maksymalnie 12 zespołów zostanie zaproszonych do udziału w każdej edycji Biznes Ligi Żeglarskiej. Tylko zespoły zaproszone przez Organizatora mogą wziąć udział w regatach.
  • Sternicy nie muszą posiadać uprawnień żeglarskich, ale mile widziane będzie doświadczenie lub patent żeglarski. Załoganci nie mają obowiązku posiadania uprawnień żeglarskich.
  • W wyścigu sternikiem jachtu może być tylko właściciel, pracownik lub kontrahent firmy, która zgłosiła się do udziału w Lidze. W przypadku zespołu złożonego z osób indywidualnych startujących jako syndykat, sternikiem w wyścigu może być każdy członek tej załogi.
  • Istnieje możliwość skorzystania z pomocy wykwalifikowanego żeglarza jako członka załogi. Chęci skorzystania z takiej pomocy należy zgłosić w momencie przystępowania do Ligi.
  • W trakcie całego cyklu oraz pojedynczych regat w załogach mogą następować zmiany zawodników.
  • Każdy zespół może zgłosić kadrę maksymalnie 6 uczestników na poszczególne regaty.
  • Aby pozostać na liście zgłoszeń zespół musi potwierdzić swoje uczestnictwo poprzez podpisanie umowy z organizatorami oraz opłacić wpisowe do Ligi do dnia podanego w zaproszeniu przesłanym przez Organizatora. 
 • Zgłoszenia
  • Zgłoszenia zespołów do regat odbywać się będą drogą mailową do dnia 31 lipca 2016 na adres info@gscyachting.com lub przez formularz na stronie Biznes Ligi Żeglarskiej www.biznesligazeglarska.pl.
  • Wpisowe do jednej edycji (cztery regaty + treningi) wynosi 9000 PLN netto lub 11000 PLN netto od zespołu w zależności od wybranej opcji.
  • Opłata wpisowa jest wpłacana na konto organizatorów i jest warunkiem przystąpienia do regat.
  • W momencie potwierdzenia zgłoszenia na miejscu regat załoga zobowiązana jest do wpłacenia w gotówce depozytu (kaucji) w wysokości 1 000 PLN. W przypadku niestwierdzenia uszkodzeń spowodowanych przez załogę w czasie regat depozyt zostanie zwrócony natychmiast po zakończeniu regat. 
 • Ubezpieczenie

  Organizator zapewnia ubezpieczenie NNW uczestników, a także OC i Casco łodzi od dużych szkód. Szkody w sprzęcie do 3000 zł nie są objęte ubezpieczeniem i będą pokrywane z depozytu. 

 • Przepisy
  • Regaty zostaną rozegrane zgodnie z „przepisami” zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa ISAF 2013-2016.
  • Przypominamy, że są to zawody towarzyskie i dżentelmeńskie, więc łamanie Przepisów Regatowych będzie przede wszystkim karane Złym Samopoczuciem sprawcy. 
 • Łodzie i żagle
  • Regaty zostaną rozegrane na jachtach Delphia24 OneDesign.
  • Organizatorzy regat dostarczą po 6 jachtów na każde regaty.
  • Jachty są wyposażone w żagle: grot, fok i genaker.
  • Genakery będą stosowane wyłącznie do siły wiatru 15 węzłów.
  • Jachty przydzielane są na zasadzie losowania.
  • Jachty w czasie regat będą serwisowane przez Organizatora. 
 • Załoga
  • Załoga składa się z 4-5 osób w tym sternik.
  • Dopuszcza się zmiany w załogach pomiędzy wyścigami. 
 • Format regat i punktacja
  1. Regaty mają format wyścigów floty.
  2. Ilość wyścigów oraz podział na grupy zostaną określone w Instrukcji Żeglugi.
  3. W regatach stosowany będzie system małych punktów.
  • 1. miejsce – 1 pkt.
  • 2. miejsce – 2 pkt.
  • 3. miejsce – 3 pkt.
  • 4. miejsce – 4 pkt.
  • 5. miejsce – 5 pkt.
  • 6. miejsce – 6 pkt.
  • 7. Dyskwalifikacja – 7 pkt.

  Zwycięzcą regat będzie ta załoga, która zgromadzi najmniejszą liczbę punktów we wszystkich wyścigach.

  1. Punktacja Ligi – całej edycji.

  Każde regaty punktowane są według poniższego systemu:

  • 1 miejsce: 7 pkt
  • 2 miejsce: 5 pkt
  • 3 miejsce: 4 pkt
  • 4 miejsce: 3 pkt
  • 5 miejsce: 2 pkt
  • 6 miejsce: 1 pkt 
  1. Wszystkie regaty zaliczane są do punktacji Ligi z jednakowym współczynnikiem.
  2. Regaty 1-3 stanowią eliminacje. Po trzech regatach najlepsze trzy zespoły z każdej grupy awansują do Złotego Finału, a trzy kolejne do Srebrnego Finału. Zespoły awansują do regat finałowych z następującym dorobkiem punktów bazowych:

  Złoty finał:

  • Zwycięzca grupy – 3 pkt.
  • Drugi zespół grupy – 2 pkt.
  • Trzeci zespół grupy – 1 pkt.

  Srebrny finał:

  • Czwarty zespół grupy – 3 pkt.
  • Piąty zespół grupy – 2 pkt.
  • Szósty zespół grupy – 1 pkt.

  Regaty finałowe będą punktowane w ten sam sposób, co regaty eliminacyjne z doliczeniem punktów bazowych.

  1. W Lidze zwycięży ten zespół, który zdobędzie największą liczbę punktów po regatach finałowych. W przypadku remisu o wyższej pozycji decydować będzie lepsze miejsce w regatach finałowych. 
 • Reklamowanie
  • Zastosowanie ma pkt. 20.4 Kodeksu Reklamowanie ISAF. Każdy zespół zobowiązany jest do noszenia reklam na sprzęcie dostarczonym przez Organizatora.
  • Zespoły mogą zamieszczać własne logotypy na własnej odzieży.
  • Zespoły mają prawo do umieszczenia własnych logotypów na flagach, które będą umieszczane na jachtach w czasie wyścigów, pod warunkiem dostarczenia
  • logotypów Organizatorowi minimum 7 dni przed pierwszymi regatami Ligi. Flagi dostarcza organizator. W przypadku niedostarczenia logotypów przez zespół, Organizator ma prawo wypełnić powyższą powierzchnię logotypami własnych sponsorów.
  • Zespół nie jest uprawniony do protestowania w związku ze złamaniem żadnego przepisu związanego z reklamowaniem.
 • Tytuły i nagrody
  • Zwycięski zespół Ligi otrzyma tytuł Mistrza Biznes Ligi Żeglarskiej.
  • Wszystkie zespoły otrzymają nagrody pamiątkowe.
  • Zespoły z miejsc 1-3 każdych regat otrzymają drobne nagrody. 
 • Media i prawo do wizerunku
  • Zgłaszając się do regat uczestnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych produkcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat. 
  • Organizator ma prawo umieścić na łodziach w czasie wyścigów kamery foto/video lub operatora z kamerą.
  • Uczestnik ma obowiązek uczestniczyć w wywiadzie, jeśli zostanie poproszony przez Organizatora. 
 • Zastrzeżenie odpowiedzialności

  Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach. 

 • Zaproszenia

  Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie od zaproszonych zespołów. Jeśli chcesz, aby Twój zespół został zaproszony do udziału w Biznes Lidze Żeglarskiej uzupełnij formularz zgłoszeniowy na www.biznesligazeglarska.pl lub wyślij email do Organizatora na info@gscyachting.com, ale nie później niż do 31 lipca 2016.

  Zaproszenia do udziału w Biznes Lidze zostaną wysłane nie później niż 1 sierpnia 2016. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Wyniki

Jesień 2016

Grupa I

Miejsce Team Runda I Runda II Runda III Runda IV Suma punktów
1 Startup Venture GPNT - Walkin.pl  7  7 7    21
2 Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna  5  5 5    15
3 Energa  2  4 4    10
4 Polpharma  4  2 3    9
5 Solvay  3  1 2    6
6 E-engineer & Friends  1  3 1    5

 

Grupa II

Miejsce Team Runda I Runda II Runda III Runda IV Suma punktów
1 Atena  4  7 7    18
2 Sanhaus Apartments  7  5 4    16
3 Sono Idoni Sailing Syndicate  5  4 3    12
4 D.A.D - Informer Med  2  1 5    8
5 Eurocast Sailing Team  3  2 2    7
- Przyjaciele GSC Yachting  -  3 -    3

Kontakt

Paweł Górski
mob. +48.609.033.309

czartery, opieka floty, realizacja morskich szkoleń
teoretycznych i praktycznych, sprzedaż imprez

Rafał Sawicki
mob. +48.602.470.395

PR, media, realizacja sportowych szkoleń
teoretycznych i praktycznych, sprzedaż imprez

Magdalena Czajkowska
mob. +48.506.073.070

komunikacja, media, produkcja i sprzedaż imprez towarzyszących, organizacja programu lądowego

49er Grand Prix GSC Yachting Yacht Club Sopot Yachting Clinic